Beneficis ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Cugat Sesgarrigues

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

• Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Sobre l’habitatge habitual (30% dte. per famílies nombroses)


• Taxa subministrament d’Aigua
Unitats de convivència nombroses: Per tal d’assolir un règim de tarifes que sigui equitatiu aper tots els abonats, per les unitats de convivència nombroses s’estableix la següent bonificació: s’ampliaran els blocs de consum amb 2m3/mes per cada persona de més que sobrepassi el límit de 3 persones que convisquin al domicili de l’abonat. Aquesta bonificació s’aplicarà sistemàticament als abonats que gaudeixen de l’ampliació de trams al cànon de l’ACA.

• Llar d’infants
30% dte. per famílies nombroses sobre la quota d’assistència al centre.

• Activitats esportives
30% dte. per famílies nombroses

• Piscina Municipal
30% dte. per famílies nombroses

Más información