Beneficis ajuntament de Sant Gregori

Sant Gregori

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

• Impost Béns Immobles: 25% Famílies nombroses*
• Taxa de recollida, tractament i eliminació d'escombraries: 15% Famílies nombroses i monoparentals*
• Preu públic abonament a la piscina municipal (famílies empadronades al municipi): 20% Famílies nombroses*
• Preu públic en activitat esportives municipals (psicomotricitat, esport base, cursets de tennis): 10% Famílies nombroses i monoparentas*
• Quota mensual de la Llar d'Infants Municipal: 15% Famílies nombroses i monoparentals*
• Casal d'Estiu municipal: 10% Famílies nombroses i monoparentals*

*Tanmateix aquesta bonificació només tindrà lloc quan els ingressos ponderats de la família no superin 5,5 vegades el salari mínim interprofessional

Más información