Beneficis ajuntament de Veciana

Veciana

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

L’Ajuntament aplica una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre béns immobles per famílies nombroses.

Ho tenim establert en l’apartat d’exempcions de l’ordenança fiscal número 1

Más información