Beneficis Ajuntament de Castelldefels

Castelldefels

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

OF 1. Impost de béns Immobles
La suma total de valor cadastral dels béns immobles de tots els membres de la família nombrosa no pot superar els 365.000€.
La bonificació serà de 400€ a deduir de la quota líquida de l’impost, sempre que aquest import no superi el 90% de dita quota.
Més info: http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=45&ver=2018

ANNEX I.2. PREU PUBLIC TEATRE PLAZA
Descompte del 30% sobre el preu de les localitats:
Més info: http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1836&ver=2018

ANNEX I.5. PREU PÚBLIC PER LA UTILIZACIÓ DE LES PISCINES I ALTRES INSTAL.LACIONS
Els membres de famílies nombroses tindran una bonificació del 20% dels preus en instal·lacions esportives, piscines, cursets de natació, activitats esportives, etc...
Més info: http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=74&ver=2018

ANNEX II.1 PREU PÚBLIC D’ESTADES, RESTAURACIÓ I ACTIVITATS AL CENTRE D’ACTIVITATS AMBIENTAL DE CAL GANXO.

Les famílies nombroses gaudiran d’un descompte del 10% sobre l’import total de cadascun dels germans en els casals d’estiu 2018. I tarifa bonificada sobre les tarifes de l’alberg de joventut cal Ganxo 2018.
Més info: http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1456&ver=2018