Beneficis ajuntament Bescanó

Bescanó

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

hi ha una bonificació del 50% a l’Impost de Bens Immobles (IBI).

Així mateix, queden coberts en els diferents descomptes de suport a la família que s’apliquen al nostre municipi (famílies monoparentals i famílies de 2 o més fills menors de 18 anys)en abonaments de piscina, cursos i tallers, casals d’estiu i nadal....

Más información