Avís Legal

Els drets de propietat intel·lectual dels serveis on-line de FANOC i del seu contingut pertanyen a aquesta societat o, si escau, a terceres persones.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Per a la utilització amb fins comercials dels continguts del web, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació, es requereix un permís previ de FANOC.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que FANOC pugui oferir a la seva seu web ia no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l'ordenament legal.

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, FANOC es reserva el dret d'efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

FANOC autoritza mencions als seus continguts en altres webs, sempre que no reprodueixin els continguts presents a la pàgina web de FANOC. En el cas de disposar d'un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant a la pàgina web de FANOC i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL. Si FANOC detecta l'incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats a la seva pàgina web, es reserva el dret d'exercir totes les accions civils i penals necessàries.

Protecció de dades

En relació als serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. FANOC compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus usuaris i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) , així com en el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (SSICE) llei 34/2002 d'11 de juliol.

L'usuari registrat en els serveis de la seu web de FANOC pot en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen. Pot fer-ho per correu electrònicelectrónico info@fanoc.orgsol·licitant l'accés, cancel·lació o rectificació de les seves dades.

FANOC assegura la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus usuaris a través d'Internet o qualsevol altre mitjà. Les dades facilitades pels usuaris seran emprades únicament per a les finalitats descrites en el propi formulari de subscripció i determinades per cada usuari.

Associació de Famílies Nombroses de Catalunya - FANOC
C/ Balmes, 92 4t 1ªB
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 351 10 00
Fax: +34 93 467 32 98
N.I.F. G59620617