Beneficis ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Sant Vicenç de Montalt

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Des de Serveis Socials de Sant Vicenç de Montalt es tenen en compte les famílies que disposin títol de família nombrosa a l’hora de valorar els ajuts econòmics municipals, tràmits de beques de menjador del consell comarcal del maresme, etc. Utilitzem un barem per valorar els ajuts i es té en compte el nombre de fills que cada unitat familiar té. Es realitza una valoració individualitzada de cada cas.

A més, donem les informacions necessàries perquè tramitin el títol quan tenen requisits.

Més informació