Beneficis Ajuntament de Reus

Reus (Tarragona)

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Bonificació de l’IBI per família nombrosa 2018
Les famílies nombroses poden sol·licitar una bonificació en l’Impost sobre béns immobles pel domicili familiar habitual. Aquesta bonificació seguirà el següent escalat:
- Família nombrosa de fins a 4 fills: 45%
- Família nombrosa de 5 fills: 55%
- Família nombrosa de 6 fills: 65%
- Família nombrosa de 7 fills o més: 90%

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i de vigència anual, i per a la seva aplicació cal que els interessats la sol·licitin per escrit cada any, declarant reunir les condicions de subjecte passiu de l’impost, de titular de família nombrosa.

Més informació