Beneficis Ajuntament Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

OF2. Impost de Bens Immobles
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota quan el valor cadastral de l’habitatge no superi el barem següent:
Membres Ingressos Unitat familiar Valor cadastral
1 a 3 3,5 IPREM 125.000
4 4 IPREM 160.000
5 4,5 IPREM 190.000
6 5 IPREM 220.000
7 5,5 IPREM 285.000
Més de 7 6 IPREM 285.000
IPREM: Indicador Públic de la Renda a Efectes Múltiples

Més info:
http://www.vilanova.cat/content/tramits/2018_OF_2.pdf

OF 29.- Ordenança reguladora dels Preus Pública.
Descompte del 50% en cas de famílies nombroses general i del 100% en cas de família nombrosa especial en la matricula del Club Padel Vilanova.
Més info:
http://www.vilanova.cat/content/tramits/2018_OF_29_annex2_Entitats_esportives.pdf

Més informació