Beneficis Ajuntament de Montcada i Reixac

Montcada i Reixac

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

OF.2. Impost de bens immobles
Bonificació del 50% de la quota integra de l’impost d’acord amb el nivell d’ingressos anuals i el nombre de membres de la unitat familiar:

Fins a 5 membres (inclosos 3 fills)............ 23.612,30€
6 o 7 membres (amb 4 o 5 fills)........ 37.124,20€
8 o més membres (amb 6 o més fills)..... 44.399,90€

OF.14. Taxes per l’ús d’instal·lacions esportives i educatives
Descompte del 55% en els abonaments de la temporada d’estiu (3 mesos).

OF 31 Reguladora del la taxa per la recollida de residus
Bonificació del 50% de la quota integra de l’impost d’acord amb el nivell d’ingressos anuals i el nombre de membres de la unitat familiar:
Fins a 5 membres (inclosos 3 fills)..........23.612,30€
6 o 7 membres (amb 4 o 5 fills)...............37.124,20€
8 o més membres (amb 6 o més fills)...44.399,90€

OF 32 Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
En quotes d’escolarització i de menjador a les famílies nombroses se’ls aplicarà una bonificació del 20%.

Més informació