Beneficis Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat

Hospitalet de Llobregat, L'

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

OF 1.01. Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Bonificació sempre i quan el seu valor cadastral sigui inferior a 72.600 euros i en els percentatges següents:
-Fins a 3 fills, o 2 fills si un fill te la condició legal de discapacitat…..............40%
-Amb 4 fills, ó 3 fills si un d’ells es discapacitat……………………........................…50%
-Amb 5 fills o 4 fills si un d’ells es discapacitat…………......................................….60%
-Amb 6 fills o més. O 5 fills si un fill te la condició legal de discapacitat...…70%

Més info:
http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?u4pWHUNUKz8oGcX4RhlMP0CJvMdoEgDpfYaOx20Qv9J2NpimHZqazCUmMi73qazC4U5KvO

2. Preus públics dels serveis culturals
- Els preus públics dels cursos i seminaris als centres culturals i biblioteques tindran una bonificació del 25% per a les persones que pertanyin a una família nombrosa.
- Els preus públics per l’assistència a tallers pedagògics, rutes urbanes i visites del Museu de l’Hospitalet, bonificació del 25% per les famílies nombroses.
- Venda de catàlegs i publicacions del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala i del Museu Municipal de l’Hospitalet, 10% de descompte per famílies nombroses.
- 25% de bonificacions a l’auditori Borradas i al Teatre Joventut

Més info:
http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?8BJd1fesraUQcmKtamW0byYCNqazAoJf8lW3MmGlELNxPGYwUI25UMCtspuCtzTdlgA

5. Preus públics del servei d’educació.
Bonificació del 25% en preus públics del servei de l’Escola de Música – centre de les Arts.

Més info:
http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?EHrSDqtZbSXkdbtRLaKqvT4xlo56h5VgNqazAhQC88W30bJb7qGSphJ6VZ2X9Mjp3Am

Més informació