Beques i ajuts en educació

Cataluña

Tipus de prestació: : Educación

El Departament d'Ensenyament ofereix beques i ajudes, per diversos motius:

- Ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i
informàtic.

- Ajudes de menjador (a través dels consells comarcals i el Consorci d'Educació de
Barcelona).

- Ajudes per desplaçament (a través dels consells comarcals i el Consorci de
Educació de Barcelona).

- Ajudes per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

- Subvencions als alumnes amb necessitats educatives especials per assistir a convivències escolars.

- Ajudes individuals per als alumnes amb situacions socioeconòmiques desfavorides que participin en activitats extraescolars (organitzades per l'Ajuntament o bé per les AMPA).

Més informació