Beneficis Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Palau-solità i Plegamans

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

IBI: 50% per a famílies nombroses. El valor cadastral de l’immoble ha de ser inferior 200.000€ i ha de ser la vivenda habitual de la familia

- TAXA PER RECOLLIDA ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS: 20% per a famílies nombroses i monoparentals

- TAXA PER US O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PUBLICA AMB ENRADES DE VEHICLES: 30% per a famílies nombroses i monoparentals

- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS O SOCIALS: Per a famílies nombroses: - 30% pel primer membre de la família. - 20% pel segon membre de la família. - 10% pel tercer membre de la família i a cada membre per sobre del tercer.
" no Si no no no no - TAXA SERVEI ESCOLA BRESSOL: ‌‌‌30% per a famílies nombroses i monoparentals 40% en cas de portar 4 o més germans