Beneficis Ajuntament de Roses

Roses

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Bonificació 60%
Bonificació des del 20% al 35% i reducció preu entrades
Han creat una guia on poder trobar totes les bonificacions i exempcions "Calendari Fiscal 2020": http://www.roses.cat/tramits/exempcions-i-bonificacions-dels-tributs-municipals