Beneficis Ajuntament de Gavà

Gavà

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Totes les famílies nombroses (amb el carnet corresponent) poden acollir-se a la bonificació de l'IBI, un ajut que oscil·la entre el 50% i el 90% de la quota, depenent del nombre de fills i amb un import màxim de 1.000 euros. Com a novetat d’aquest any, no caldrà que tots els membres de la família estiguin empadronats a l’habitatge, només els subjectes passius de l’impost

Per a més informació: 932 63 91 00
De dilluns a divendres: 9:00-14:30

https://www.gavaciutat.cat

Més informació