Beneficis Ajuntament de Blanes

Blanes

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Bonificacions a l'impost de béns immobles:

L’import de l’ajut serà un percentatge de la quota tributària corresponent a l’Impost sobre Béns Immobles de l’immoble que constitueix la residència habitual de la unitat familiar i es graduarà en funció del seu nombre de membres i dels seus ingressos.
Per a més informació: 972 37 93 00
Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30
https://seu.blanes.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13064721125415167054&HASH_CUD=2d00b6c7f58859cd23f1b12815949b3ad39e8f4a&APP_CODE=STA

Més informació