Beneficis ajuntament de la Jonquera

Jonquera

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

IBI: Tindran dret a una bonificació del 25%de la quota íntegra de l'impost els inmobles urbans que siguin la residència habitual de la família en els casos de familia nombrosa. Aquesta bonificació s'incrementarà fins al 75% en els casos de Famílies nombroses de categoría especial sempre que no excedeixi l'import de 100.000€ de valor cadastral.

Llar d’infants: S'aplicarà un 30% de la bonificació a la quota en els casos de FN o famílies amb 2 germans escolaritzats a la vegada a la llar d'infants. El descompte s'aplicarà a partir del segon germà i successius. També caldrà estar empadronats al municipi i una renda familiar que no superi:

2 membres: 17.377,00€
3 membres : 22.820,00€
4 membres : 22.820,00€
5 membres : 30.717,00€
6 membres : 34.241,00€
7 membres : 37.576,00€
8 membres : 40.882,00€
a partir del vuitè membre s'afegiran 3.282,00€ per cada nou membre computat.

Escola de música: s'aplicarà un 25% de la bonifacació a les FN o famílies amb 2 germans escolaritzats a l'escola de música. El descompte s'aplicarà a partir del segon germà i successius. També caldrà estar empadronats al municipi i una renda familiar que no superi:

2 membres: 17.377,00€
3 membres : 22.820,00€
4 membres : 22.820,00€
5 membres : 30.717,00€
6 membres : 34.241,00€
7 membres : 37.576,00€
8 membres : 40.882,00€
a partir del vuitè membre s'afegiran 3.282,00€ per cada nou membre computat.

Més informació