Beneficis ajuntament de Navata

Navata

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

S'estableix una bonificació de 60€ de la quota íntegra de l'impost a favor de les FN.
s'haurà de renovar anualment i no tindrà caràcter retroactiu.

Més informació