Beneficis ajuntament del Prat de Llobregat

Prat de Llobregat

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Impost sobre béns immobles
Si el valor catastral de la vivenda habitual és de:

77.598 euros: 50 %FNG i 90% FNE

77.599 a 121.000 euros: 40% FNG i 80% FNE

121.001 a 242.000 euros: 30% FNG i 60% FNE

242.001 a 363.000 euros: 20% FNG i 40% FNE

Més de 363.001 euros: 10% FNG i 20% FNE

https://seu.elprat.cat/siac/Procedimiento_ver_doc.aspx?solComp=20467

Per a més informació:
933 79 00 50
9:30-13:30
16:30-19:00


Més informació