Beneficis ajuntament de Roses

Roses

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Us adjunto l'enllaç a la web municipal. Veureu que l'últim punt de la pàgina és el relatiu al Quadrant de resum de les exempcions i bonificacions dels tributs municipals.

El document (de 7 pàg) comença precisament amb les exempcions i bonificacions a les quals tenen dret les Famílies Nombroses (apartat A), que inclouen l'IBI, la Llar d'Infants, els Casals municipals i el Servei de Transport Escolar.

http://www.roses.cat/tramits/exempcions-i-bonificacions-dels-tributs-municipals

Més informació