Beneficis Ajuntament de Vic

Vic

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

ORDENANÇA FISCAL 1: Impost de béns immobles 2018
bonificació del 20 per cent, en la quota íntegra de l’IBI, sempre que l'immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 200.000 €.

ORDENANÇA FISCAL. 8: TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Les famílies nombroses que ho acreditin davant l’empresa Aigües de Vic, sl, pagaran la quota normal de 0,35 €/m3, fins als 30 m3 trimestrals, i de 30 a 60 m3 trimestrals de consum, no pagaran cap import.

ANNEX 2. PREU PÚBLIC PEL SERVEIS DEL TEATRE MUNICIPAL
Descomptes puntuals del 10% per famílies nombroses.

ANNEX 8: PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEI DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPAL, L’ESCOLA DE MÚSICA, L’ESCOLA DE DIBUIX I ELS CASALS D’ESTIU
-Escoles bressol municipals: Material didàctic i assegurances: 99,75 €/curs en comptes de 133,0€/curs.
-Escola de música: dte. 50% en la matrícula.
-Tarifa reduïda en el casal d’estiu i el festival de la infància.

Más información