Beneficis Ajuntament de Manresa

Manresa

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

OF.1 Reguladora del l’impost sobre Béns Immobles.
Les famílies nombroses tindran dret a una bonificació de l’IBI s’entre el 10 i el 90% segons els següents barems:
2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 7 o mes Bonificació aplicable
23.019,87 28.332,15 33.644,43 38.956,71 44.268,98 49.581,26 10%
18.415,90 22.665,72 26.915,54 31.165,37 35.415,19 39.665,01 30%
14.732,72 18.132,58 21.532,43 24.932,29 28.332,15 31.732,01 50%

Per el cas de les famílies nombroses de categoria especial el percentatge de bonificació pot incrementar-se fins al 90%
2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 7 o mes Bonificació aplicable
11.786,17 14.506,06 17.225,95 19.945,83 22.665,72 25.385,61 70%
9.428,94 11.604,85 13.780,76 15.956,67 18.132,58 20.308,49 90%

OF31. Reguladora de la taxa per l’ensenyament a l’escola d’art de Manresa.
Els alumnes de famílies nombroses tindran una reducció del 30% de les quotes acreditades i de la matrícula.

OF32. Reguladora de la taxa per ensenyaments al conservatori municipal de música
Els alumnes de famílies nombroses tindran una reducció del 30% de les quotes acreditades i de la matrícula.

Más información