Beneficis Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

OF 1. Impost sobre béns immobles.
Bonificació de la quota integra de l’impost de 120€, amb el límit que aquest import representi com a màxim el 90% de la quota. Aquesta bonificació serà aplicable també als pisos llogats. En aquest darrer cas, la sol·licitud de bonificació s’haurà de fer anul·lament i conjuntament pel propietari i l’arrendatari.


Más información