Beneficis Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat

Hospitalet de Llobregat, L'

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Impost sobre béns immobles

Fins a 3 fills, o 2 fills i un d’ells té la condició legal de discapacitat, el 40% de de dte.

Amb 4 fills, o 3 fills si un d’ells té la condició legal de discapcitat, el 50% de dte.

Amb 5 fills, o 4 fills si un d’ells té la condició legal de discapacitat, el 60% de dte.

Amb 6 fills o més, o 5 fills si un d’ells té la condició legal de discapacitat, el 70% de dte.

Per a més informació;
telf- 934 02 94 00
8:30 - 14: 00Enllaç a la sol·licitud de bonificació:

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4wIyfCeqazAqdEvHUPyJTqvb8fxIk8qqazAg5dMqazB

https://seuelectronica.l-h.cat/tramits/detallTramit.aspx?1y9esEUjCNwDL4tqazCKoAMLELypsunw3dHh6IEVGxx0gjD2G2LCUoqazAc7gqazBqazB


Más información