Beneficis Ajuntament de Castelldefels

Castelldefels

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Bonificacions potestatives:

-Per la condició de família nombrosa o monoparental, fins un 95% de la quota, amb un màxim de 400,00 euros.


Per a més informació:
telf:936 65 11 50
Horari d'atenció: De dilluns a divendres 8:30-14:30

https://www.castelldefels.org/ca/serveis_hisenda_i_tributs.asp?traid=752

Más información