Beneficis Ajuntament de Girona

Girona

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Les famílies nombroses que tenen dret a la bonificació del 60% de la quota íntegra de l'impost són aquelles que tenen uns ingressos de la unitat familiar que no superen el següent barem:

- Si es tenen 3 fills, el límit serà de 40.555,55 euros
- Si es tenen 4 fills, el límit serà de 47.314,80 euros
- Si es tenen 5 fills, el límit serà de 55.073,05 euros
- Si es tenen 6 fills, el límit serà de 60.833,30 euros
- Si es tenen 7 fills o més, el límit serà de 67.592,60 euros.

La bonificació es limita a un immoble, el que sigui residència habitual de la família nombrosa.

La sol·licitud no s'ha de renovar anualment si els requisits es segueixen complint.

L'import de la bonificació no podrà excedir de 317,65 EUR.

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1382.html

Ordenança fiscal: https://seu.girona.cat/portal/dades/ordenances/_descarrega/Llibre-ordenances-preus-2023.pdf

Per a més informació:
972 41 90 10
8:30- 18:00

Más información