Barcelona

Tipo de prestación
Tasas y precios públicosPrestacions a famílies nombroses. Beneficis Ajuntament de BarcelonaAcceder a la ficha
Tasas y precios públicosAjudes a famílies. Fons extraordinari d’ajut d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys.Acceder a la ficha
Tasas y precios públicosPrestacions a famílies nombroses. Beneficis Ajuntament de BarcelonaAcceder a la ficha